KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. Handelaars kunnen zowel voor het volgen van opleidingen als voor advies een beroep doen op de KMO-portefeuille.

Opleiding

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. Lees meer over subsidies voor opleiding.

Advies

Subsidiabele ICT-gerelateerde diensten situeren zich uitsluitend vóór de implementatie van een ICT-gerelateerd project (advies en strategisch ICT-advies) en na de implementatie ervan (opleiding). Tot de subsidiabele diensten behoren:

  • Opstellen van een online communicatie-strategie
  • Opstellen van een e-marketingstrategie in het kader van een marketingstudie

Via de kmo-portefeuille kunnen geen subsidies verkregen worden voor ICT-gerelateerde diensten die een louter uitvoerend karakter hebben en voor ICT-gerelateerde diensten die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven. Software ontwikkeling, met inbegrip van analyse, ontwerp, implementatie, integratie, testen, installatie en onderhoud, is niet subsidiabel.

Strategisch ICT-advies

Het onderzoek naar de haalbaarheid van e-commerce: business analyse, keuze technologie, koppeling aan off-line bedrijfsprocessen, de opmaak van een strategie met betrekking tot het opzetten van e-commerce, …. kan subsidiabel zijn.

Het zoekmachinemarketen , met inbegrip van zoekmachineoptimalisatie (search engine optimization of SEO) en zoekmachineadverteren (search engine advertising of SEA), en opstellen web analyserapporten (web analytics) is niet subsidiabel. Het bepalen van een strategie voor e-marketen daarentegen kan wel subsidiabel zijn.

Het opzetten van sociale media (social media), met inbegrip van Facebook, Twitter en LinkedIn is niet subsidiabel. Het bepalen van een strategie voor e-communicatie daarentegen kan wel subsidiabel zijn.

Het pilootproject strategisch ICT-advies maakt momenteel nog geen deel uit van de kmo-portefeuille. Subsidies moeten aangevraagd worden via http://www.agentschapondernemen.be/pilootstrategischadvies

Meer weten?

Uitgebreide info via: 

Meer informatie over het al dan niet subsidiabel zijn van ICT-gerelateerde diensten kan verkregen worden bij de kmo-portefeuille (kmo-portefeuille@vlaanderen.be).